Особливості озимого ріпаку: яке насіння обрати та як отримати хороший урожай

Озимий ріпак — це одна з найперспективніших олійних культур, яка має високу продуктивність та широкий спектр використання. Однак, для успішного вирощування озимого ріпаку потрібно враховувати його особливості, які визначають його агротехніку, захист від шкідників та хвороб, а також якість насіння та продукції.

Агротехніка озимого ріпаку

Агротехніка озимого ріпаку передбачає вибір попередників, сортів, строків посіву, норм висіву, методів обробки ґрунту та догляду за посівами.

Попередники та сорти

Озимий ріпак може бути посаджений після:

 • зернових,
 • бобових,
 • картоплі,
 • кормових буряків та інших культур.

Однак, найкращими попередниками є ті, які не залишають багато поживних речовин у ґрунті, не спушують його структури та не мають спільних шкідників та хвороб з ріпаком. Такими попередниками є:

 • ячмінь,
 • овес,
 • горох,
 • соя,
 • льон.

При виборі сортів озимого ріпаку слід звертати увагу на їх зимостійкість, стеблостійкість, стабільнiсть урожайностi та вмiст олiї. Компанія Аgro Seeds на своєму сайті https://tkagroseeds.com/ozimyy-raps/ пропонує сорти озимого рiпаку з рiзною направленiстю використання:

 • для отримання олiї;
 • для кормових цiлей;
 • для бiодизелю;
 • для фармацевтичної промисловостi.

Особливою популярністю сере фермерів користується насіння таких бренів як: Рапсоіл, Вніс, Тк Арт Агро.

насіння ріпаку

Строки посiву та норми висiву

Строки посiву озимого рiпаку залежать вiд клiматичних умов регiону та сорту культури. Загалом, оптимальним часом для посiву є друга половина серпня — перша половина вересня. У цей перiод ґрунт має достатню вологiсть та температуру для проростання насiння та формування сильної рослини. Якщо посiв здiйснити занадто рано, то рослини можуть перерости та стати вразливими до морозiв, шкiдникiв та хвороб. Якщо посiв здiйснити занадто пiзно, то рослини не встигнуть сформувати достатню кiлькiсть листкiв та кореневої системи для зимiвлi.

Норми висiву озимого рiпаку залежать вiд сорту, ґрунту, методу посiву та строку посiву. Загалом, рекомендована норма висiву становить 2-3 кг/га. При високій якості насіння, рівномірному посіву та оптимальному строку посіву можна застосовувати нижчі норми висіву — 1,5-2 кг/га. При пізньому посіву, низькій якості насіння або нерівномірному посіву слід застосовувати вищі норми висіву — 3-4 кг/га.

Обробка ґрунту та догляд за посівами

Обробка ґрунту перед посівом озимого ріпаку має на меті створити родючий, рихлий, рівний та чистий від бур’янів ґрунт. Для цього слід проводити оранку на глибину 20-25 см, боронування, культивацію та прикатування. Обробка ґрунту має бути завершена за 10-15 днів до посіву.

Догляд за посівами озимого ріпаку передбачає полив, підживлення, захист від шкідників та хвороб, а також обробку проти засолення. Полив озимого ріпаку слід проводити за необхідності, коли ґрунт має менше 70% вологовмісту. Полив слід проводити у фази сходження, формування розетки, цвітіння та наливання насіння. Потреба в поливі залежить від типу ґрунту, кліматичних умов та сорту рослини.

Пiдживлення озимого рiпаку слiд проводити за планом, який складається на основi аналiзу ґрунту та потреб культури. Загалом, рiпак потребує багато азоту, фосфору, калiю та мiкроелементiв.

 • Перше пiдживлення слiд проводити у фазi сходження або перед зимою за нормою 30-40 кг/га азоту.
 • Друге пiдживлення слiд проводити у фазi вегетативного вiдростання або пiсля зими за нормою 60-80 кг/га азоту.
 • Третє пiдживлення слiд проводити у фазi цвiтiння за нормою 30-40 кг/га азоту.

Зверніть увагу! Фосфор та калiй слiд вносити разом з азотом у пропорцiї 1:2:3. Мiкроелементи слiд вносити у формi комплексних добрив або листкових покриттiв.

Захист озимого ріпаку від шкідників та хвороб має бути своєчасним та ефективним. Основні шкідники озимого ріпаку — це бур’яни, комахи та гриби. Бур’яни конкурують з ріпаком за вологу, світло та поживні речовини, а також утруднюють догляд за посівами. Комахи пошкоджують насіння, листя, стебла та суцвіття ріпаку, а також переносять хвороби. Гриби спричиняють різні гнилі, плямистості, мучнисту росу та інші захворювання, які знижують урожайність та якість продукції.

Для боротьби з бур’янами слід застосовувати гербіциди, які підбираються з урахуванням типу ґрунту, фази розвитку рослин та виду бур’янів. Гербіциди слід використовувати згідно з інструкцією виробника та дотримуючись норм витрати та строків обробки. Для боротьби з комахами слід застосовувати інсектициди, які також підбираються з урахуванням типу шкідника, фази розвитку рослин та ступеня пошкодження. Інсектициди слід використовувати згідно з інструкцією виробника та дотримуючись норм витрати та строків обробки. Для боротьби з грибами слід застосовувати фунгіциди, які також підбираються з урахуванням типу хвороби, фази розвитку рослин та ступеня зараження. Фунгіциди слід використовувати згідно з інструкцією виробника та дотримуючись норм витрати та строків обробки.

Обробка проти засолення озимого ріпаку має на меті попередити або зменшити негативний вплив солей на рослини. Засолення ґрунту може бути природним або штучним, а також поверхневим або глибинним. Засолення ґрунту призводить до порушення водного режиму, зниження родючості, зміни рН, збіднення мікрофлори та інших негативних наслідків. Для обробки проти засолення слід застосовувати гіпс, кальцiйнi добрива, органiчнi добрива, лужнi добрива та iншi засоби, якi сприяють виведенню солей з ґрунту та покращенню його структури.

Якiсть насiння та продукцiї озимого рiпаку

Якiсть насiння та продукцiї озимого рiпаку залежить вiд багатьох факторiв, таких як сорт, агротехнiка, захист вiд шкiдникiв та хвороб, умови збирання та зберiгання. Якiсть насiння та продукцiї озимого рiпаку визначається за такими показниками:

 1. Вмiст олiї. Це один з найважливiших показникiв якостi озимого рiпаку, який впливає на його цiннiсть як сировини для отримання олiї та бiодизелю. Вмiст олiї в насiннi озимого рiпаку коливається в межах 35-50%, а в продукцiї — 30-45%. Залежить вiд сорту, умов вирощування, ступеня стиглостi насiння, методу обмолоту та очистки.
 2. Вміст протеїну. Це ще один важливий показник якості озимого ріпаку, який впливає на його цінність як кормової культури. Вміст протеїну в насінні озимого ріпаку коливається в межах 18-25%, а в продукції — 15-20%. Залежить від сорту, умов вирощування, ступеня стиглості насіння, методу обмолоту та очистки.
 3. Вміст глюкозинолатів. Це група сполук, які мають гіркий смак та токсичну дію на тварин та людей. Вміст глюкозинолатів в насінні озимого ріпаку коливається в межах 10-30 мг/г, а в продукції — 8-25 мг/г. Залежить від сорту, умов вирощування, ступеня стиглості насіння, методу обмолоту та очистки. Зараз існують сорти озимого ріпаку з низьким вмістом глюкозинолатів (менше 15 мг/г), які називаються “двохнульовими” або “00”.
 4. Вмiст ерукової кислоти. Це одна з жирних кислот, яка має негативний вплив на здоров’я тварин та людей. Вмiст коливається в межах 20-50%, а в продукцiї — 15-40%. Залежить вiд сорту, умов вирощування, ступеня стиглостi насiння, методу обмолоту та очистки. Зараз iснують сорти озимого рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти (менше 2%), якi називаються “однонульовими” або “0”.

Озимий рiпак — це цiнна олiйна культура, яка має багато переваг, таких як висока урожайнiсть, широкий спектр використання, покращення родючостi ґрунту, захист вiд ерозiї та iншi. Однак, щоб отримати хороший урожай потрібно дотримуватися певних правил та використовувати якісне насіння. Отримати додаткову консультацію по вибору гібридів озимого ріпаку прямо зараз ви можете по т: 098 051 21 51 компанія Аgro Seeds.

Оценить статью
Новости IT
Добавить комментарий